Korálkový svět

Vítejte na stránkách nejen o korálcích.

Keltský

JEDLE 2. - 11. ledna a 5. - 14. července

Je chladná a pevná, naplněná důstojností a ke všemu přistupuje s odstupem. Není snadné s ní žít. Je hrdá a samostatná, stojí vždy uprostřed ostatních stromů. V lásce se cítí stále neuspokojená, vyžaduje mnoho a dává málo. Pro rodinu se zpravidla dokáže zcela obětovat. Je velice ambiciózní a pracovitá.

BŘÍZA 24. června

Lidé Břízy jsou jemní, milí a obdařeni velkou tolerancí. Jsou skromní, ale vědomi si vlastní hodnoty. Jsou inteligentní, nápadití, milující tvůrčí práci a jsou také pracovití. Zároveň trochu sentimentální, klidní a rozvážní. Milují knihy a život v přírodě. Jejich city vůči partnerovi jsou stálé a věrné. Jako osoby velice jemné, nesnášejí vulgárnost.

CYPŘIŠ 25. ledna - 3. února a 26. července - 4. srpna

Lidé narozeni v tomto období jsou zdraví, klidní, naplněni optimismem, což jim zaručuje dlouhé mládí. Mají krásné vlastnosti jako je přejícnost a věrnost v přátelství. Jejich výrazná inteligence je propojena se sklonem k rozjímání, přemýšlení. V životě touží dosáhnout dvou cílů: peníze a slávu. Nemilují samotu, k jejich vlastnostem patří prudkost, přísnost, puntičkářství. Nesnášejí diskuse, ale rádi se sami vypovídají. Jejich přizpůsobivost jim usnadňuje život. Lidé narozeni v tomto období mají opravdu pevnou a svalnatou postavu.

FÍKOVNÍK 14. - 23. června a 12. - 21. prosince

Lidé pod vlivem fíkovníku se nevyznačují příliš krásným zevnějškem, ale zato jsou velice úspěšní. Jsou jemní a v nepříznivých podmínkách ztrácejí svůj klid. Jejich povaha je proměnlivá, závislá na okolí a podmínkách. Milují rodinný život a jsou mimořádně srdeční vůči dětem a zvířatům. Mají velký smysl pro humor. Jsou šetrní, poctiví, jejich šlechetnost je však nestálá, což jim přináší mnoho komplikacía nepříjemností. Jsou nezávislí v hodnocení a nesnášejí žádný odpor. Jsou pohodlní až leniví.

LÍSKA 22. - 31. března a 24. září - 3. října

Lískoví" lidé jsou nepozorní a slabí, ale s velkým, až magickým půvabem, obdaření životní moudrostí a dokonalou schopností přizpůsobení se každým podmínkám. Ostatním vycházejí vstříc natolik, že zapomínají na sebe sama. Jsou nezávislí, obdařeni vyjímečnou intuicí, často jsou mezi nimi věštci a kartářky. V partnerském vztahu jsou tolerantní, šlechetní, i když někdy vrtošiví a rozmarní, toužící po popularitě.

BOROVICE 19. - 29. února a 24. srpna - 2. září

Je velice půvabná, ale zahleděná do sebe. Dokáže přimět ostatní lidi k vykonávání jejich vlastních požadavků. Je opravdu velmi odvážná a často dosahuje úspěchů, především v pracovních činnostech. Snadno se zamiluje, ale prožívá také mnohá rozčarování a zklamání.

VRBA 1. - 10. března a 3. - 12. září

Narození v tomto období jsou jemní, obdaření velkým půvabem a krásou. S určitým akcentem tajemna vždy fascinují své okolí. Jsou silně citliví a mají umělecké schopnosti. Mají poctivý a opravdový charakter. Jsou inteligentní, vyžadují hodně od sebe i od ostatních, někdy poněkud vrtošiví a rozmarní. Intuici mají natolik citlivou, že mohou předvídat budoucí události, čímž ohromují své okolí. Mají zpravidla velký úspěch u opačného pohlaví.

JAVOR 11. - 20. dubna a 14. - 23. října

Tito lidé jsou v zásadě zdraví, ale mívají malou sebejistotu. Trápí je různé komplexy, často se nervózně hroutí. Odlišují se od ostatních nazvyklou inteligencí, snadným učením, pronikavostí, energií a silnou individualitou. Mnohdy jsou to egoisté. Ze zásady jsou nesmělí, rezervovaní, ale jsou velice silně ambiciózní a hrdí. Jsou citliví na pochválení, ale sami jsou mnohdy cyničtí. Vybranému partnerovi mají snahu vnutit svoji vůli a své rozmary.

HABR 4. - 13. června a 2. - 11. prosince

Narození v tomto období jsou krásní, ale s nedostatkem půvabu. Velice pečují o svoji kondici a vzhled. Jsou to estéti, ale také umí být schovívavými k vlastním i cizím nedostatkům. Milují pocty a vyznamenání. Jsou to realisté, a proto také zaměřují svoji činnost tam, kde mají jistotu dobrého výsledku. Jsou otevření a neskrývají se za výmluvy. Jdou cestou pravdy, i když se často dlouho rozhodují, neboť se bojí nesprávné volby či podvodu. Jsou nedůvěřiví, ale své partnery berou vážně.

JEŘÁB 1. - 10. dubna a 4. - 13. října

Narození v tomto období jsou vytrvalí a silní. Každou nepříjemnost svoji i druhých prožívají velice hluboce, ale úsměv vždy zůstává na jejich tvářích. Jsou většinou přátelští a klidní , bez egoistických znaků. Mají dobrý vkus, kterým působí na své okolí. Snadno se přizpůsobují různým podmínkám. Lidé narozeni pod vlivem Jeřábu patří k lidem samostatným a zodpovědným. Jejich povaha je však dosti komplikovaná. Jsou mimořádně ambiciózní, mnohdy postupují rychle až téměř zbrkle a neumí odpouštět.

JASAN 25. května - 3. června a 22. listopadu - 1. prosince

Lidé v tomto znamení jsou krádní, silní a elegantní. Jsou ambiciózní, inteligentní, schopní, sympatičtí a mají dobrou intuici. Je možné na ně spoléhat a důvěřovat jim. Dělají vždy to, co považují za správné, s posměchem se staví k nevraživým a ke kritickým přístupům svého okolí. Mají snahu naklonit si a nasměrovat ostatní ke svým názorům. Ve spolužití náleží k velice těžkým partnerům.

OŘEŠÁK 21. - 30. dubna a 24. října - 2. listopadu

Narození pod tímto znamením jsou zdánlivě klidní, ale ve skutečnosti jsou zmítání vnitřními rozpory a vrtochy. Jejich mysl bloudí po širokých horizontech, mají radost, jsou-li ostatními uznáváni a na vedoucích místech jsou dokonalými stratégy. Jsou všestranně inteligentní, nesnášejí kompromisy a občas se také projevují jako bezohlední a agresivní egoisté s nepředvídatelnými reakcemi. Zcela jim chybí přizpůsobivost ve spolužití s partnerem.

TOPOL 4. - 8. února a 1. - 14. května
5. - 13. srpna a 3. - 11. listopadu

Lidé narození jako Topol jsou všeobecně velice málo sebevědomí a jsou nerozhodní. Pouze v zásadních a rozhodujících chvílích se stávají odvážnými. Cítí potřebu vstřícnosti, porozumění a příjemného okolí, přičemž jsou velice citliví, vybíraví, takže často zůstavají osamoceni. Jsou dobrými organizátory a trochu i filozofy, což jim dodává podporu v těžkých chvílích. Jejich přirozené umělecké nadání v nich vyvolává silné city a prožitky, a proto se často cítí neuspokojení. Není snadné jim vyhovět.

LÍPA 11. - 20. března a 13. - 22. září

Lidé ve znamení Lípy mají hodně půvabu, povahu ústupnou, mírnou, i když jsou trochu pohodlní až leniví. Predevším si cení stabilizace, přestože sami jsou poněkud nestálí v citech a názorech a snadno podlehnou druhým a nechají se ovládat. Ze strachu bývají také žárliví.

CEDR 9. - 18. února a 14. - 23. srpna

Narození v tomto období se těší dobrým zdravím, jsou schopní, pracovití a muzikální. Jsou hrdí s velkými ambicemi a zároveň velice netrpěliví, nervózní až popudliví. Rádi imponují druhým. Umí si přijatelně zařídit život i v nepříznivých podmínkách. Jsou inteligentní, tvrdohlaví, rádi vyhledávají tzv. lepší společnost. Mají v sobě něco smutného a mnohdy i něco nepříjemného.

KAŠTAN 15. - 24. května a 12. - 21. listopadu

Narození v tomto období jsou lidé hezcí, silní, rázní a plní života. Jsou bezprostřední, otevření, i když poněkud neobratní v mezilidských vztazích. Jsou rozvážní a důslední při svém postupování. Mají hluboký smysl pro spravedlnost. Zpravidla velmi živě reagují a vyvolávají velké úsilí v určtých záležitostech, ale také se umí včas stáhnout. Jsou diplomatičtí, ale v důsledku malé sebejistoty bývají popudliví. Často se staví do čela a pomáhají druhým, ale v případě, že nenaleznou jejich vděk a pochopení, velice trpí.

BUK 22. prosince

Tito lidé jsou krásní, dlouho vypadají mladě s dobrou kondicí jak fyzickou i psychickou. Jsou chytří, ale i opatrní a mají štěstí v dosahování úspěchů. Jsou šlechetní, pořádní, mívají neobvyklé nápady vedoucí ke kariéře a materiálním ziskům. Jako realisté milují rodinu a velmi touží po dětech. Jsou šetrní, spořiví, ale nejsou skoupí ani marnotratní. Směle realizují své životní projekty a jsou schopni dobře si zorganizovat svůj život

JABLOŃ 23. prosince - 1. ledna a 25. června - 4. července

Jabloň byla pro Kelty nejdůležitějším stromem, nebot plnila funkci Stromu Života. Hrdinové keltských legend po smrti putovali do krajiny štěstí Avalonu, čili země Jabloňové. Jabloň byla rovněž symbolem lásky.
Lidé narození v tomto období mají výrazný osobní půvab a přirozenou jemnost. Jsou citliví, ale zároveň ochotni flirtovat a bavit se. Chtějí milovat a být milováni.Mnohokrát jejich vstřícnost, ochota a jemnost bývá jinými zneužívána. Narozeni pod vlivem jabloně jsou neklidní a nesoustředění, žijí často pouze přítomností. Mají schopnost vědeckého bádání. Jejich postava je spíše drobná.

JILM 12. - 24. ledna a 15. - 25. července

Narození v tomto období upoutávají pozornost svojí statnou postavou. Jsou klidní, ovládají své emoce a u ostatních vzbuzují důvěru. Jsou všeobecně uznáváni. Ve vztazích ke druhým lidem jsou věrní, poctiví a šlechetní. Jsou inteligentní, korektní, praktičtí a rádi řídí ty ostatní. Mají dobré myšlení, schopné ruce a také smysl pro humor. Častokrát vůči svým názorům nepřipouštějí žádné námitky, ale druhým rádi vytýkají jejich chyby a omyly. Jednoduše neradi poslouchají druhé.

DUB 21. března

Duby se těší dokonalému zdraví. Jejich typickou vlastností je odvaha, která je spojená s hrdostí až důstojností. Jsou pohostinní, přátelští a také inteligentní. Ostatní je mají rádi. Velice si cení vlastní svobody a uznávají také názory jiných. Lidé pod vlivem dubu jsou nezávislí a nesnášejí žádné násilí. Patří k egocentrikům.

OLIVA 23. září

Lidé narození tohoto dne jsou spíše menší postavy, často trochu nevzhlední, ale zato obdaření velkým osobním kouzlem. Jsou stateční a klidní a směle se stavějí přímo proti bouřím. Vždy se umí ovládat, vzbuzují vážnost, autoritu, neboť umí také zachovávat diskrétnost. K ostatním lidem jsou vstřícní, jejich vlastností je jednoduchost a otevřenost. Jsou klidní a přizpůsobiví, tolerují svobodu svého partnera. Rádi se obklopují moudrými lidmi.

 

 
Děkuji za návštěvu.